ĐỨC

ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC & TRAO ĐỔI VĂN HÓA QUỐC TẾ YFU VỚI ĐỨC NĂM 2018 - 2019

1. Chương trình dành cho bậc Phổ thông Trung học:

- Độ tuổi: 15 - 18 tuổi; trên 18 tuổi

- Trình độ Anh ngữ: tối thiểu ELTIS 212

- Học lực: điểm học tập tại trường trung học phải đạt từ trung bình - khá trở lên

- Thời gian tham gia chương trình: 1 học kỳ hoặc 1 năm

- Chi phí chương trình:

   * 1 học kỳ:

   * 1 năm:

- Thời gian đăng ký: 31/03/2019 (cho học kỳ mùa thu 2019)

- Ưu đãi khi đăng kí trước 31/12/2018: được hỗ trợ phí xin visa

2. Chương trình ngắn hạn dành cho thanh thiếu niên: