Thông báp hợp tác giữa YFU Vietnam và Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế CIEC

Thông báo về thỏa thuận hợp tác

 

 

Chúng tôi:


Tổ chức giáo dục quốc tế phi lợi nhuận Youth For Understanding (YFU) và;
Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) thuộc Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục - Đào tạo);

Thông báo ký kết hợp tác về việc cung cấp các chương trình Du học trao đổi văn hoá từ 60 nước thành viên YFU toàn cầu do YFU Vietnam chịu trách nhiệm cung cấp, xét duyệt hồ sơ tại Việt Nam. 

Theo đó, CIEC sẽ đảm nhận vai trò cung cấp, tư vấn đến trường học, thầy cô, phụ huynh và học sinh Việt Nam. Vai trò của YFU Vietnam là hỗ trợ đầy đủ thông tin chính xác, minh bạch về học bổng, chương trình, quy trình xin/ xét duyệt và hoàn thành hồ sơ đến các nước thành viên. Ngoài ra, YFU sẽ theo dõi, quản lý, hỗ trợ cho học sinh tham gia đến hết thời gian du học.

Các điều kiện nói chung, bao gồm phí chương trình được đăng tải công khai trên website 2 tổ chức. Học sinh đăng ký tham gia từ CIEC cũng sẽ được thụ hưởng các chính sách, quyền lợi hay phí chương trình tương đương như tham gia từ YFU. 

Xin thông báo đến nhà trường, thầy cô, Phụ huynh và HSSV được biết về sự hợp tác này.

Trân trọng!

 

Đọc thêm: 
 

Chương trình Du học trao đổi văn hóa (giao lưu văn hóa) dành cho ai?

============================================================
“Sứ mệnh của YFU là nâng cao sự hiểu biết giữa các nền văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm đối với xã hội thông qua những trao đổi mang tính giáo dục dành cho thanh thiếu niên, gia đình và cộng đồng”
 
Youth For Understanding Vietnam (YFU Vietnam)
Hotline: 090 307 9523
yfu.org – yfuvietnam.org – traodoivanhoa.yfuvietnam.org