CÀ PHÊ CHIA SẺ THÔNG TIN CÙNG PH-HSSV

 Nhân chuyến công tác của Mr. Brian Wiehr – Giám đốc cấp cao Kinh doanh và Phát triển của YFU Mỹ đến Việt Nam, YFU Vietnam đã tổ chức 2 buổi: Cà phê thân mật và chia sẻ cùng PH-HSSV.

Đó là buổi sáng ngày 21/10/2017 tại TP.HCM  và sáng 28/10/2017 tại Hà Nội. Mr.  Brian Wiehr và Mr. Đỗ Kim Dũng – Giám đốc Quốc gia YFU Vietnam đã chia sẻ chi tiết các thông tin về:

- Lịch sử hình thành hơn 65 năm của tổ chức giáo dục phi lợi nhuận toàn cầu YFU

- Tầm nhìn, sứ mệnh, mục đích và phương thức hoạt động

- Các chương trình trao đổi văn hoá, du học bậc trung học và CĐCĐ tại Mỹ và 70 nước khác trong hệ thống YFU

- Các quy định, tiêu chuẩn, cách chọn nhà host (gia đình bảo trợ) tại Mỹ

- Các chính sách, cách thức hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh cho HSSV Việt Nam đến Mỹ du học…

YFU USA và YFU Vietnam cảm ơn các phụ huynh, cựu phụ huynh, cựu sinh viên YFU đã đến cùng nhau chia sẻ.

Xin xem một số hình ảnh bên dưới:

- Tại Hà Nội:

                  

                  

                  

                  

                  

 

- Tại TP.HCM: