LIVING ORGANIZATION

Làm sao để YFU luôn được "sống" và sống động, hấp dẫn khi những quy tắc cốt lõi của nó ra đời cách đây đã 67 năm (1951)?.

Rất nhiều giá trị đặt ra trong chủ đề nói trên. YFU Vietnam phát biểu: Chúng tôi coi trọng tất cả các giá trị đã nêu (xem ảnh), nhưng đặc biệt nhất đó là "trách nhiệm". Bởi chúng ta là một tổ chức giáo dục, liên quan đến thanh thiếu niên, trao đổi văn hoá, học tập xuyên quốc gia, chia sẻ các giá trị cộng đồng. Vì vậy, những khác biệt luôn xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai, sự nghiệp phát triển nhân cách và nghề nghiệp của giới trẻ. Vì vậy trách nhiệm của "người lớn" (ngồi đây) thuộc YFU rất được coi trọng nhất để mang lại niềm tin của phụ huynh, gia đình.

Ngoài ra, giám đốc quốc gia các nước cũng thảo luận thêm 2 vấn đề: cơ cấu giải trình, minh bạch và gia đình bảo trợ (host family). Tất cả thành viên đều cởi mở, chia sẻ cách thức để YFU vững mạnh, phát triển thành "Một tổ chức toàn cầu, một cộng đồng toàn cầu".

(Bên hành lang teabreak, YFU Vietnam cũng trao đổi sự hợp tác chặt chẽ trong năm 2018, 2019 cùng YFU Đức, Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Canada, Nga, Uruguay, Argentina, Hy lạp,... Đặc biệt Pháp và Đức vẫn còn thời gian nhận HSSV Vietnam trước ngày 31/3/2018)