YFU VIETNAM: MỘT PHẦN CỦA CỘNG ĐỒNG YFU TOÀN CẦU !

Có 4 chủ đề chính: living exchange, living education, living community và living organization được thảo luận chi tiết để hướng đến chiến lược: One Global Organization - One Global Community !

Với tư cách Giám đốc quốc gia của YFU Vietnam tham dự lần đầu, Tôi thật sự hứng khởi hoà nhập với "phong cách" meeting của YFU. Nó vô cùng cởi mở, ngồi bàn tròn 7 người, chuyển đổi vị trí từng buổi để thảo luận, tự do phát biểu, chia sẻ và cực kỳ...vui vẻ và rất cộng đồng (!). Chúng tôi không nói về chính trị, không có khái niệm nước lớn, nước bé, chỉ tập trung vào việc hỗ trợ nhau cùng phát triển YFU từng nước, trao đổi HSSV, tin tưởng, trách nhiệm, minh bạch...

Hai nước Mỹ: trên 2.000 HSSV và Đức: trên 1.500 HSSV tham gia trao đổi văn hoá và du học mỗi năm trong tổ chức. YFU Mỹ đã gửi chuyên gia đến hỗ trợ YFU Vietnam tháng 10/2017. Và trong tháng 4/2018, YFU Đức cũng cử chuyên gia đến nước ta hỗ trợ, training quy trình trao đổi HSSV hai nước. Gần như tất cả các nước đều sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam. Do hạn chế một số điều kiện, nên trong năm 2018/ 2019, YFU Vietnam tập trung trao đổi HSSV cùng 6 nước: Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Nhật và Bỉ (với 4 ngôn ngữ phổ biến hiện nay tại Việt Nam mà HSSV đang học: Anh, Pháp, Đức và Nhật). Chúng tôi sẽ hướng đến hợp tác với tất cả các nước, các vùng cả 5 châu trong 3-5 năm tới.

Cộng đồng YFU hẹn nhau cuộc meeting toàn cầu vào tháng 3/2019 tại Mexico !!!